DENNITIS PREVODI

EDUKACIJA

DENNITIS EDUKACIJA: SPOJ JEZIČKE I STRUČNE EKSPERTIZE

Specijalizovani kursevi engleskog jezika iz oblasti ekonomije, finansija, računovodstva i revizije
Ukoliko vaše profesionalno okruženje od vas zahteva stručno znanje engleskog jezika koje nije moguće steći kroz tradicionalne oblike nastave, za vas smo pripremili spektar specijalizovanih kurseva engleskog jezika iz oblasti ekonomije, finansija, računovodstva i revizije koji predstavljaju rezultat našeg iskustva i ekspertize stečenih u radu sa vodećim domaćim i inostranim korporativnim klijentima.

Ovaj jedinstveni vid edukacije, do sada dostupan isključivo u inostranstvu, pomoći će vam da steknete relevantno i neposredno primenjljivo znanje, ovladate terminologijom koja vam je istinski potrebna i postanete kompetentant i pouzdan sagovornik vašim klijentima i saradnicima.

ENGLESKI ZA RAČUNOVODSTVO I REVIZIJU

Put do zaposlenja u vodećim domaćim i inostranim revizorskim i računovodstvenim kućama

            DSCN4049       

Mogućnost angažmana u vodećim revizorskim i računovodstvenim kućama u velikoj meri zavisi od poznavanja odgovarajuće finansijsko-računovodstvene terminologije na engleskom jeziku. Kurs Engleski za računovodstvo i reviziju omogućava vam da steknete sveobuhvatno znanje iz ove oblasti vodeći vas kroz najvažnije računovodstvene koncepte i postupno gradeći vaš finansijsko-računovodstveni vokabular kroz interaktivan i komunikacijski nastavni program [KURS INFO]

Zainteresovan sam za kurs

ENGLESKI ZA PORESKE STRUČNJAKE

Ključ za tumačenje poreske legislative na engleskom jeziku
Poreski sistem predstavlja najbitniji element domaćeg ekonomskog okruženja za svakog stranog ulagača. Uloga poreskog konsultanta je da precizno i jasno tumači sve aspekte poreske legislative i pruži svojim klijentima nedvosmislen i konkretan odgovor na sva njihova pitanja. [KURS INFO]

Zainteresovan sam za kurs

POSLOVNI ENGLESKI ZA VAŠE POTREBE

Kursevi dizajnirani da odgovore vašim potrebama
Ukoliko želite program nastave koji će biti prilagođen vašim specifičnim potrebama, nudimo vam usko stručne kurseve poslovnog engleskog koji će odgovoriti na vaše zahteve striktno se fokusirajući se na ciljni vokabular i strukture. Kursevi mogu biti posvećeni temama kao što su bankarstvo, osiguranje, računovodstvo, revizija, finansijski proizvodi i drugo.

Zainteresovan sam za kurs

MEĐUNARODNI ISPITI

Međunarodno priznati sertifikati
Priprema za polaganje međunarodnih ispita (Cambridge i TOEFL) zahteva opsežan i sveobuhvatan rad na razvijanju svih jezičkih sposobnosti. Kembridž ispiti priznati su u školama, univerzitetima i među poslodavcima u privatnom i javnom sektoru u zemljama engleskog govornog područja širom sveta, dok TOEFL prestavlja obavezni preduslov za apliciranje na univerzitete u SAD-u, kao i u velikom broju drugih zemalja.

Zainteresovan sam za kurs