DENNITIS PREVODI

PREVODI

DENNITIS PROFIL

 • Više od 20.000 prevedenih strana stručnog, naučnog i akademskog teksta
 • Baza klijenata koja uključuje vodeće naučne institucije, državne ustanove i privatna preduzeća
 • Specijalizacija i suštinsko poznavanje stručnih oblasti
 • Konkurentna cena usluga
 • Preporuke klijenata kao potvrda kvaliteta

MALI TIM ZA VRHUNSKI KVALITET

Dajući sopstveni pečat vašem tekstu prevodilac neizbežno u izvesnoj meri postaje i vaš koautor, zbog čega odgovarajući izbor prevodioca može imati ključnu ulogu za pravilnu interpretaciju vašeg teksta. Naše opredeljenje za saradnju sa uskim krugom prevodioca sa osvedočenim profesionalnim kvalitetima omogućava nam kreiranje prevoda koji ispunjavaju najviše leksičke, stilske i kontekstualne standarde. [Pročitajte više]

PREVODI SA I BEZ OVERE SUDKOG TUMAČA:

 • naučnih radova;
 • radova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva;
 • finansijskih izveštaja;
 • tekstova iz oblasti filozofije, umetnosti i društvenih nauka;
 • tenderske dokumentacije;
 • pravnih dokumenata;
 • projekata i aplikacija za sredstva iz EU fondova;
 • vizne i lične dokumentacije;
 • svedočanstava, potvrda i diploma;
 • tekstova za internet prezentacije;
 • književnih tekstova

KONSEKUTIVNO I SIMULTANO PREVOĐENJE

Konsekutivno i simultano prevođenje predstavljaju vrhunski ispit stručnosti i profesionalnih sposobnosti svakog prevodioca. Pored apsolutnog poznavanja jezika i stručnih oblasti koje se prevode, ovaj vid rada zahteva izuzetnu uvežbanost, dugogodišnju praksu i visoku sposobnost koncentracije. Naši prevodioci ispunjavaju upravo ove kriterijume, što nam omogućava da vam pružimo vrhunsku uslugu i u ovoj oblasti.

Kod konsekutivnog i simultanog prevođenja najniža obračunska jedinica je 1 sat, dok se pri obračunavanju u obzir uzima u vreme provedeno kod naručioca usluga od trenutka javljanja do završetka  prevodilačkog angažmana, bez obzira na to koliko je vremena prevodilac efektivno prevodio.

CENE USLUGA

Činjenica da nismo samo posrednici između vas i drugih prevodilaca omogućava nam visoku konkurentost u pogledu cene usluga, pritom ne kompromitujući kvalitet prevoda.

Cena prevoda obračunava se na osnovu broja PREVODILAČKIH STRANA. Jedna prevodilačka strana sadrži 1800 slovnih karaktera (izračunava se kompjuterski: characters with spaces ). Cena prevodilačke strane formira se u zavisnosti od vrste i karakteristika teksta koji se prevodi.

Cena overe prethodno prevedenog teksta od strane sudskog tumača iznosi 50% od standardne cene prevoda.

Cena hitnog prevoda (u roku od 24h) je 50% viša od standardne cene prevoda.

Za zahtev za besplatnu procenu troškova prevoda kliknite ovde.