DENNITIS PREVODI

ENGLESKI ZA RAČUNOVODSTVO I REVIZIJU

ENGLESKI ZA RAČUNOVODSTVO I REVIZIJU (ENGLISH FOR ACCOUNTING AND AUDITING) 
Specijalizovana jezička obuka namenjena zaposlenima u sektoru računovodstva, revizije i finansija

Put do zaposlenja u vodećim domaćim i inostranim revizorskim i računovodstvenim kućama
Mogućnost angažmana u vodećim revizorskim i računovodstvenim kućama u velikoj meri zavisi od poznavanja odgovarajuće finansijsko-računovodstvene terminologije na engleskom jeziku. Ovaj aspekt vašeg profesionalnog portfolija još više je dobio na značaju nakon usvajanja međunarodnih računovodstvenih standarda 2011. godine.

Specijalizovano znanje kao vaša kompetitivna prednost
Kurs ‘Engleski za računovodstvo i reviziju’ omogućava vam da na najbolji mogući način odgovorite na ove zahteve vodeći vas kroz najvažnije računovodstvene koncepte i postupno gradeći vaš finansijsko-računovodstveni vokabular kroz interaktivan i komunikacijski nastavni program.

Neposredno primenjlivo znanje
Znanje koje stičete je visoko relevantno i neposredno primenjljivo u vašem profesionalnom okruženju, dok se nastavne teme obrađuju uz osvrt na vaša iskustva u konkretnim oblastima.

Globalna vizura
Teme koje se obrađujuju analiziraju se iz međunarodne perspektive, što znači da je stečeno znanje jednako primenjljivo kako u domaćim, tako i u inostranim konsultantskim kućama.

KURS INFO

Fond časova: 66 nastavnih časova (uključujući završni test)

Dinamika:  Intenzivna obuka ili standaradni format 2 puta nedeljno po 90 minuta

Nastavni materijal: ‘English for Accounting and Auditing’

Predznanje: Pohađanje kursa od polaznika zahteva posedovanje odgovarajućeg predznanja. Provera znanja vrši se u vašim prostorijama i nije obavezujuća.

Broj polaznika: Maksimalan broj polaznika u grupi je 6.

Nastavni ciljevi: Kurs će vam omogućiti da u potpunosti ovladate ključnom računovodstvenom terminologijom na engleskom jeziku, precizno koristite širok spektar stručnih termina i steknete sveobuhvatno znanje iz ove oblasti. Pored toga, razvićete i usavršićete opšte jezičke sposobnosti, pre svega fluentnost i sposobnost za usmenu komunikaciju.

Nastavni metod: Bazira se na usmenoj komunikaciji koja omogućava konstantnu interakciju između predavača i polaznika.

Oblasti: Kroz 15 lekcija, kurs obrađuju teme koje uključuju detaljnu analizu svih finansijskih izveštaja, računovodstveni ciklus, obračun zarada, računovodstvene procedure na kraju godine, poresko računovodstvo, amortizaciju, nematerijalna ulaganja, reviziju, internu kontrolu, friziranje finansijskih izveštaja i kriminalne radnje, kao i mnoge druge.

Lokacija: In-house obuka u vašim prostorijama ili nastava na našoj lokaciji 

Sertifikati
Nakon završenog kursa polaznici koji uspešno polože završni ispit dobijaju sertifikat o završenoj speciljalizovanoj jezičkoj obuci iz oblasti računovodstva i revizije.