DENNITIS PREVODI

DENNITIS PREVODI

MALI TIM ZA VRHUNSKI KVALITET
Dajući sopstveni pečat vašem tekstu prevodilac neizbežno u izvesnoj meri postaje i vaš koautor, zbog čega odgovarajući izbor prevodioca može imati ključnu ulogu za pravilnu interpretaciju vašeg teksta. Naše opredeljenje za saradnju sa uskim krugom prevodioca sa osvedočenim profesionalnim kvalitetima za rezultat ima prevode koji ispunjavaju najviše leksičke, stilske i kontekstualne standarde.

PREVODI SA I BEZ OVERE SUDKOG TUMAČA:

 • naučnih radova;
 • radova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva;
 • finansijskih i due diligence izveštaja;
 • tekstova iz oblasti filozofije, umetnosti i društvenih nauka;
 • tenderske dokumentacije;
 • magistarskih i doktorskih disertacija;
 • pravnih dokumenata;
 • projekata i aplikacija za sredstva iz EU fondova;
 • vizne i lične dokumentacije;
 • svedočanstava, potvrda i diploma;
 • tekstova za internet prezentacije;
 • književnih tekstova;

EKSPERTIZA I ISKUSTVO
Stručno iskustvo i ekspertiza našeg tima omogućili su nam da  realizujemo trajnu saradnju prvenstveno sa onim klijentima čiji je osnovni zahtev visok kvalitet i pouzdanost prevoda. Naši klijenti znaju da će njihov tekst biti smešten u odgovarajući jezički kontekst i u potpunosti prilagođen specifičnim socijalnim, kulturnim i pravnim obrascima jezika na koji se prevodi.

SPECIJALIZACIJA U OKVIRU STRUČNIH OBLASTI
Kvalitetan prevod stručnog teksta zahteva mnogo više od poznavanja ciljnog jezika. Naša posvećenost užoj grupi stručnih oblasti omogućava nam suštinsko razumevanje unutrašnjih principa ovih oblasti, neophodno za pravilno tumačenje vašeg teksta.

POUZDANOST I POVERENJE
Pouzdanost i posvećenost klijentima omogućili su nam da zadobijemo njihovo potpuno poverenje i izgradimo odnos koji prevazilazi isključivo ispunjavanje profesionalnih obaveza. Naši klijenti računaju na našu fleksibilnost i razumevanje njihovih specifičnih potreba, pritom koristeći prednosti pogodnosti koje veliki sistemi nisu u stanju da pruže.

PREPORUKE
Naša referenc lista uključuje preporuke za saradnju sledećih klijenata: Institut za šumarstvo, Institut za ekonomiku i finansije, Metalurški institut, Codex Audit, Opština Opovo, Pyrkonit preduzeće za proizvodnju, razvoj i inženjering, Fudbalski savez Srbije, Czech National Bank, London School of Modern Languages, Prague.  Preporuke na vaš zahtev dostavljamo u elektronskoj formi.